Skip links

Về Hebrotek

Công ty Cổ phần Dược phẩm quốc tế Hebrotek luôn làm việc, hành động vì sứ mệnh tận tâm vì sức khỏe Cộng đồng. Nỗ lực không ngừng để mang đến cho cộng đồng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng, an toàn.

Về công ty

Thành lập từ năm 2019 đến nay, Hebrotek mong muốn sẽ thu hút được nguồn nhân sự chất lượng để cùng chúng tôi mang những sản phẩm chất lượng, đảm bảo tới tay nhiều khách hàng hơn nữa.

Chúng tôi quan tâm tới cảm nhận và quyền lợi của khách hàng, đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình và sau điều trị. Với đồng nghiệp, chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc tôn trọng, đa dạng và hoà nhập.

Chúng tôi thúc đẩy sự phát triển và tinh thần hạnh phúc của các thành viên trong Công ty – Thành công của chúng tôi phụ thuộc vào năng lượng tập thể, trí tuệ và sự đóng góp của tất cả các thành viên.

Con người Hebrotek xác định mục tiêu rõ ràng và tập trung mọi nỗ lực, sự chú ý và tâm sức để thực hiện. Chúng tôi tuân thủ các quy định về chất lượng trong lĩnh vực dược phẩm và cam kết mọi trách nhiệm về kết quả đạt được.

Chúng tôi làm điều đúng đắn, đúng cách – ngay cả khi không có sự giám sát, và đặt sự chính trực làm cốt lõi cho mọi nỗ lực của mình, cũng như tự hào về sự tin tưởng mà khách hàng và đối tác giao phó.

This website uses cookies to improve your web experience.